niedziela, 5 marca 2017

O. Stanisław SzymańskiO. Stanisław Szymański, więzień polityczny,  urodził się 18.03.1918 r. w Smolicach k. Gostynia w parafii Krotoszyn. W 1944 r. przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lata później ukończył studia teologiczne na KUL, po czym podjął posługę duszpasterską w Bydgoszczy. Szybko zdobył rozgłos dzięki swoim płomiennym kazaniom, w których zdecydowanie piętnował wynaturzenia komunistycznych rządów w Polsce.
W 1948 r. o. Szymański został kapelanem konspiracyjnej organizacji o nazwie Polska Młodzież Katolicka. Na jej potrzeby przekazał 1 000 zł. 27.02.1949 r. został aresztowany i osadzony w areszcie WUBP w Bydgoszczy. Po 10 godzinach przesłuchania uciekł przez okno. Początkowo ukrywał się w Częstochowie. W lipcu 1949 r. znalazł schronienie w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu. Tu nosił ich habit i jako brat Stefan prowadził małe seminarium. We wrześniu 1952 r. został ojcem duchowym w małym seminarium Archidiecezji Poznańskiej.
6.03.1953 r. o. Szymański został ponownie aresztowany i poddany rocznemu śledztwu. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy stanął 9.06.1954 r. Zarzucono mu m.in. że nie usiłował „odwieść zaślepionej przez kler młodzieży z drogi zbrodniczej działalności tym samym uchronić się kary, lecz przeciwnie należąc do tej reakcyjnej części kleru, która na każdym kroku stara się szkodzić Polsce Ludowej, był tym duchowym przywódcą, który podtrzymywał młodzież w jej wystąpieniach w obronie rzekomo zagrożonej wiary”. Za dodatkową okoliczność obciążającą uznano iż „podtrzymywał duchowo członków kontrrewolucyjnej organizacji młodzieżowej w ich przestępczej działalności oraz duże nasilenie złej woli przejawiające się w tym, iż po ucieczce z aresztu kontynuował on swoją zbrodniczą działalność”. Ostatecznie został skazany na 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 4 lata i przepadek mienia. Wyrok odsiadywał kolejno w Poznaniu, Bydgoszczy, Koronowie, Zielonej Górze, Grudziądzu i we Wronkach.
O. Szymański odzyskał wolność w maju 1956 r. na mocy amnestii. W 1965 r. O. Szymański został członkiem Komisji Ekumenicznej Episkopatu Polski. Opracował 3 tomy dokumentów o o. Władysławie Gurgaczu straconym w Polsce Ludowej.
O. Stanisław Szymański zm. 23.07.1982 r. Pochowany został w grobowcu zakonnym na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

http://katolicy1844.republika.pl/PRL/Szymanski%20Stanislaw.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz