wtorek, 21 marca 2017

Ks. Michał Słowikowski
ks. Michał Słowikowski
urodzony: 29 września 1898 r., Tarłów
zmarł: 1991 r.,
polski duchowny katolicki, infułat, kanonik  
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Tarłowie, a potem w 1910 r. do szkoły progimnazjalnej w Sandomierzu. Ze względu na chorobę czwartą klasę skończył w Puławach. Edukację przerwała I wojna światowa. Szkołę ukończył i zdał maturę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wstąpił do armii polskiej i walczył w wojnie polsko –bolszewickiej. We wrześniu 1920 r. dostał się do niewoli, w trakcie przemarszu uciekł i powrócił  do polskiej armii. Po zwolnieniu z wojska wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą działalność duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Hrubieszowie. Jednak po kilku miesiącach został skierowany na studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas ostatnich lat studiów, został pomocnikiem w pracy duszpasterskiej w Brwinowie. Później natomiast przez pewien czas był kapelanem Zakładu Dzieciątka Jezus w Kazimierzówce pod Lublinem.
W 1930 r. uzyskał stopień naukowy magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i został mianowany nauczycielem języka polskiego w Gimnazjum Biskupim w Lublinie. W 1935 r. - po rezygnacji ks. Kazimierza Gostyńskiego z funkcji dyrektora Gimnazjum i Liceum Biskupiego – ks. Słowikowski w dniu 28 września 1935 r. objął to stanowisko. Już  18 września 1939 r. Niemcy podeszli  pod Lublin. Szybko zajęli miasto i rozpoczął się proces germanizacji. Zakazano nauczania na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej, młodzież mogła uczęszczać tylko do szkół zawodowych. Zamknięto również Gimnazjum i Liceum Biskupie. W dniu 9 listopada 1939 r. w lokalu Banku Rolnego w Lublinie zostało zwołane zebranie dyrektorów i nauczycieli gimnazjalnych, na którym miał zostać omówiony problem szkół średnich oraz ewentualne wznowienie przez szkoły swojej działalności statutowej. W trakcie spotkania gestapo aresztowało wszystkich zebranych. Zostali osadzeni w więzieniu na Zamku Lubelskim. Ksiądz został z niego zwolniony po 126 dniach. Po wyjściu objął probostwo w miejscowości Kamionka w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Ks. Słowikowski był egzaminatorem z religii, języka polskiego i historii w tajnym nauczaniu. Organizowała również tajne nauczanie w  swojej parafii, mimo iż groziła za to kara śmierci.
Będąc proboszczem w Kamionce wspomagał oddziały partyzanckie walczące w powiecie lubartowskim.  Został mianowany kapelanem Armii Krajowej na tym terenie.

Kolejną parafią, którą administrował od 1945 r., była parafia pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Abramowicach. Zmiana ta wynikała z odtworzenia Gimnazjum Biskupiego w nowym budynku przy ulicy Ogrodowej 12, gdzie ks. Michał ponownie został dyrektorem. W 1945 r. szkoła powróciła do dawnego gmachu przy ulicy Krzywej. Początkowo miała tylko 5 pomieszczeń. Po interwencji biskupa Stefana Wyszyńskiego szkoła otrzymała połowę ostatniego piętra i strych. Swoją pracę duszpasterską w parafii w Abramowicach ksiądz Słowikowski sprawował tylko przez rok. Następnie powierzono mu kościół pod wezwaniem św. Mikołaja na Czwartku, który sąsiadował ze szkołą.
Podczas wakacji 1962 r. władze komunistyczne, mimo protestów, siłą zamknęły „Biskupiaka”.  Po zamknięciu szkoły ksiądz Michał Słowikowski poświęcił się pracy duszpasterskiej w swojej parafii.
Za swoje zasługi został uhonorowany godnością prałata Kapituły Lubelskiej, prałata domowego Jana XXIII, protonotariusza apostolskiego; złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem za udział w wojnie 1918-20. Na jego cześć w 2004 roku ul. Krzywą w Lublinie, prowadzącą do „Biskupiaka”, przemianowano na ul. ks. Michała Słowikowskiego.

Opracowano na potrzeby gry na podstawie:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz