wtorek, 22 marca 2016

PODSUMOWANIE IV EDYCJI GRY MIEJSKIEJ - aktualizacjaSPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI GRY MIEJSKIEJ
"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI"

Dnia 14 marca 2016 roku odbyła się w Lublinie IV edycja gry miejskiej "Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni", poświęcona bohaterskim kobietom.

Patronat Honorowy nad IV edycją gry miejskiej "Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni" objęli:
- Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego Pani Anna Maria Anders
- Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski;
- Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek;
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie;
- Fundacja Niepodległości;
- NSZZ "Solidarność".

Organizatorem gry miejskiej był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Grę  zainicjowała mgr Adela Bielecka, której pasją jest historia współczesna związana z Żołnierzami Wyklętymi. Koordynatorami  gry były:  mgr Adela Bielecka, mgr Andżelika Szkutnik oraz mgr Joanna Wójcik.

Cele i założenia IV gry miejskiej "Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni":
- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych - kobiet: sanitariuszek, łączniczek, szyfrantek, kurierek, wywiadowczyń;
- złożenie hołdu bohaterkom walki niepodległościowej i konspiracyjnej;
- kształtowanie dumy narodowej i postaw patriotycznych wśród młodzieży;
- upowszechnienie wiedzy o żołnierzach podziemia antykomunistycznego;
- zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej i okresem powojennym;
- zachęcanie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny;
-  kształtowanie szacunku wobec dokonań Żołnierzy Wyklętych;
- likwidowanie „białych plam" w historii naszego kraju;
- ochrona przed zapomnieniem ważnych wydarzeń i ludzi;
- integracja młodzieży.

W grze wzięło udział 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i z województwa lubelskiego.
Wielką niespodzianką tegorocznej gry były wyniki rywalizacji. Pomimo podziału na klasyfikację w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, najlepsze wyniki uzyskali uczniowie szkół gimnazjalnych.

Klasyfikacja w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego - 195 pkt
2. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwii - 193 pkt
3. Gimnazjum nr XIV - 187 pkt
4. SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie - 163,5pkt
5. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego - 153 pkt

Klasyfikacja w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki - 191,5 pkt
2. Bursa Szkolna nr 5 - 186 pkt
3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej - 167 pkt
4. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II - 166,5 pkt
5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów - 157 pkt

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom
gry miejskiej "Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni"!!!


Punkty i zadania do wykonania w trakcie gry miejskiej:
- Instytut Pamięci Narodowej - rozpoznawanie postaci na podstawie dokumentów IPN; punkt sanitarny; skompletowanie apteczki;
- Klasztor OO. Karmelitów Bosych - szyfr - alfabet Morse'a; prezentacja komputerowa o s. Izabeli Zofii Łuszczkiewicz; podanie, czyje to wspomnienia;
- Ul. Rynek 13 - Opaska biało czerwona i naszycie czerwonego krzyża na torbę sanitariuszki;
- Związek Sybiraków (ul. Kołłątaja 5) - przepisanie raportu na maszynie; nanoszenie na mapkę aresztów  NKWD i UB;
- Ul. Chopina 18 - szukanie śladów aresztu (foto); wysłuchanie fragmentu wspomnień i podanie, kto jest autorem (Rozalia Taraszkiewicz);
- Cmentarz przy ul. Lipowej - odnalezienie grobu Zofii Wlizło ps. „Wisła” i Aliny Blaszyńskiej ps. „Kalina”.(foto);
- Szkoła Podstawowa SS. Urszulanek UR - musztra wojskowa z żołnierzami, meldunek, rzut granatem;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego - zadanie internetowe - dopasowanie fotografii do nazwiska, wybór informacji o pani Zenobii Kitównie z książek, polubienie strony o grze miejskiej "Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni" na FB;
- Cukiernia Chmielewski - Odebranie grypsu "Co do ludzi mam sumienie czyste" i podanie, czyje to słowa (Regina Ozga „Lilka”).

Po raz kolejny uczestnicy gry miejskiej zgromadzili się w sali konferencyjnej lubelskiej "Solidarności", dzięki uprzejmości jej Przewodniczącego - Pana Mariana Króla.
Podczas wręczenia dyplomów i nagród swoją obecnością i słowem skierowanym do uczestników gry zaszczycili nas: Pani Zenobia Kitówna - nauczycielka, harcerka, założycielka lubelskiej "Solidarności" nauczycielskiej, oraz, z ramienia Pana Prezydenta Miasta Lublin, Pan Zdzisław Niedbała, Jego Pełnomocnik. Był także obecny Pan Czesław Łazuka - żołnierz AK, więzień Zamku Lubelskiego, który również oczekiwał na grupy młodzieży w jednym z punktów gry.
Wielkie podziękowania należą się kierownictwu i pracownikom lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej za zorganizowanie ciekawego pod względem merytorycznym punktu gry, kierownictwu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Szkoły Podstawowej SS. Urszulanek UR, Związku Sybiraków, Ojcom Karmelitom, Panu Krzysztofowi Chmielewskiemu,  za udostępnienie pomieszczeń do organizacji punktów gry,  Harcerzom ZHR za udostępnienie siedziby i obsługę punktu, oraz Panu Dariuszowi Szczygielskiemu, mieszkańcowi ul. Chopina 18 za umożliwienie wejścia do piwnic, w których mieściła się dawna katownia NKWD i UB.
Podziękowania przekazujemy również kolegom i koleżankom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie za poświęcenie czasu i aktywność podczas każdego etapu realizacji gry.
IV edycja gry miejskiej zaistniała w mediach publicznych - w Panoramie Lubelskiej i Radiu Lublin:


V edycja gry miejskiej w 2017 r. ma być poświęcona bohaterskim osobom duchownym.
Pragniemy w kolejnych latach w interesujący sposób propagować wiedzę o Żołnierzach Wyklętych wśród młodzieży lubelskich szkół.

Po inne informacje i do galerii foto zapraszamy na poniższe strony internetowe:


Opr. mgr Joanna Wójcik