czwartek, 9 marca 2017

Ks. Bernard Pyclik


Ks. Bernard Pyclik  
Urodzony: 15 listopada 1896 r., Ślemień k/Żywca
Zmarły:  13  września 1964 r., Mrozów k/Wrocławia
Ps. "Żaba"

Rodzice Bernarda Pyclika prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu gimnazjum Bernard Pyclik wstąpił do Legionów Polskich. Po zakończeniu wojny zdał w Wadowicach egzamin maturalny – 1919 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1923 wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie, a w 1927 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w kilku miejscowościach, w 1932 r. został proboszczem w Połowcach k/Czortkowa.
w 1941 r. rozpoczłą działalność konspiracyjną w Armii Krajowej pod pseudonimem „Żaba”. Współpełnił funkcję kapelana Obwodu Czortków.  Poza duszpasterstwem i działalnością oświatową wśród żołnierzy AK pozyskiwał nowych członków konspiracji, przechowywał broń oraz kolportował prasę podziemną. Jako jeden z nielicznych przeżył napad bojówki Ukraińców na Połowce (mieszkańcy zostali wymordowani przez powieszenie).
W listopadzie 1945 P. opuścił Kresy i osiedlił się na Dolnym Śląsku w Miłosnej (obecnie Lubomierz), gdzie w porozumieniu z niemieckim proboszczem prowadził duszpasterstwo ludności polskiej  wysiedlonej przeważnie z archidiecezji lwowskiej.  W kwietniu  1946 funkcjonariusze UB podjęli wobec ks. Pyclika  działania zmierzające do aresztowania ze publiczne wyrażanie negatywnych poglądów  o  nowych władzach. Zarzucano mu wykorzystanie konfesjonału i ambony do prowadzenia „działalności antypaństwowej”, mi, in. mówił o mordach popełnionych przez sowietów, również o mordzie w Katyniu. Ks. Pyclik  został aresztowany w nocy z 13 na 14 lipca 1946 i  przewieziony do aresztu śledczego przy WUBP we Wrocławiu. Na zakończenie rozprawy, w celu uchronienie ks. Pyclika przed więzieniem, jego adwokat wystąpił o zbadanie księdza przez psychiatrę, aby ustalić stopień jego odpowiedzialności za zarzucane czyny. Psychiatra w orzeczeniu stwierdził, iż nastąpił nawrót choroby, która przejawia się m. in. w oskarżeniach i negatywnych stwierdzeniach wobec Związku Radzieckiego.
W czasie kolejnej rozprawy we Wrocławiu 11 X 1946 r. wydano wobec ks. Bernarda Pyclika wyrok. Został on uznany winnym, że od marca 1946 r. do połowy lipca 1946 r. w Miłośnie, pow. Lwówek – publicznie nawoływał do czynów, skierowanych przeciw jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze Związkiem Radzieckim, kierując się jednak orzeczeniem lekarskim odstąpiono od wykonania wobec kapłana kary. Tego samego dnia ks. Pyclik opuścił areszt i powrócił do swej parafii. Odtąd poddany był wzmożonej inwigilacji ze strony organów UB, które wiedzę o nim poczęły gromadzić m.in. za pośrednictwem informatorów noszących pseudonimy "Maki" i "Kos". Następnie do informatorów  donoszących na kapłana dołączyli kolejni. W marcu 1953 r. w jego sprawie zdecydowano o tzw. agencyjnym rozpracowaniu pod kryptonimem "Orkan". Był inwigilowany do końca życia, gdyż jak twierdził w liście do przełożonego: "Główną moją wadą jest, że na czarne mówię czarne, a na białe albo szare [też] inaczej nie mogę". 

Opracowano na potrzeby gry na podstawie:


http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bernard_pyclik/Brak komentarzy:

Prześlij komentarz