czwartek, 9 marca 2017

Ks. Stanisław BełchKs. Stanisław Bełch (1904 – 1989) - kapelan WP we Francji i Anglii, wydawca, tłumacz i autor wielu książek
Gimnazjum ukończył w Jaśle w 1924 r., po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1928 roku.
Był wikariuszem i katechetą. W 1939 r. został Generalnym Sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i Asystentem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Zaangażował się w działalność harcerską w randze podharcmistrza.
W 1939 wyjechał na studia do Rzymu.
W czasie II wojny światowej był Kapelanem Wojska Polskiego we Francji. Po jej kapitulacji ewakuował się wraz z wojskiem 25 czerwca 1940 do Szkocji, a potem do Londynu.
Dla przeciwstawienia się antykatolickiej propagandzie zaczął wydawać tygodnik Jestem Polakiem.
Utworzył w Londynie Katolicki Fundusz Wydawniczy. Wydawał; m.in. Pismo Święte i polskie przekłady encyklik papieskich oraz dziesiątki tysięcy modlitewników, które za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dostarczał do obozów jenieckich w Niemczech i ZSRR. W wydawnictwa o tematyce religijnej zaopatrywał żołnierzy polskich na Wschodzie, a także okupowany kraj.
Łącznie do roku 1946 wydał 74 książki i broszury.
W 1945 r. został mianowany w Anglii Kapelanem Młodzieży Akademickiej.
Założył Hospicjum św. Stanisława w Londynie /ośrodek duszpasterski/, dom dla studentów wraz z kaplicą i stołówką oraz szkoły średnie z internatami dla dziewcząt i dla chłopców w okolicy Londynu.
Dla edukacji duchowej starszego pokolenia założył Koło im. św. Stanisława, a dla kształcenia intelektualnego Koło Tomistyczne, na którym wykładał Sumę teologiczną.
Od 1948 roku studiował filozofię polityczną oraz historię w USA.
Od 1950 r. wykładał etykę św. Tomasza z Akwinu.
W 1957 r. wrócił do Londynu. Nadal prowadził duszpasterstwo akademickie, wyszukiwał i studiował dzieła Pawła Włodkowica.
W 1962 rozpoczął przygotowania do przetłumaczenia na język polski I wydania Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu w 34 tomach. Sam przetłumaczył trzy tomy. Był kierownikiem i redaktorem tego wydania. Podjął też starania o fundusze i udało mu się wydrukować dodatkowo 1200 egzemplarzy, przeznaczonych bezpłatnie dla Kościoła w Polsce. Wydanie Sumy zakończyło się w 1986 roku.
Od 1965 r. był członkiem korespondentem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.
W 1986 r. zamieszkał w Fawley Court k. Londynu w Szkole Księży Marianów, gdzie nauczał historii Kościoła.
W PRL informacje na temat ks. Stanisława Bełcha podlegały cenzurze. Jego nazwisko znajdowało się na specjalnej liście osób z całkowitym zakazem publikacji. Wytyczne dla cenzorów głosiły: "(...) w stosunku do niżej wymienionych pisarzy, naukowców i publicystów przebywających na emigracji (w większości współpracowników wrogich wydawnictw i środków propagandy antypolskiej) należy przyjąć zasadę bezwarunkowego eliminowania ich nazwisk oraz wzmianek o ich twórczości, poza krytycznymi, z prasy, radia i TV oraz publikacji nieperiodycznych o nienaukowym charakterze (literatura piękna, publicystyka, eseistyka)”.
Do Polski wrócił w 1987 i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Korczynie k. Krosna.
Zmarł 3 czerwca 1989 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz