niedziela, 5 marca 2017

Ks. Józef PerskiewiczKs. Józef Perskiewicz, s. Ignacego i Antoniny urodził się 16.10.1901 we wsi Żelwa woj. Baranowicze. W 1926 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie. Początkowo pracował jako wikariusz w wielu parafiach, by następnie sprawować funkcję proboszcza w Krzeszowie, Trzęsinach, Kłodnicy. Po II wojnie światowej posługując w Kłodnicy pow. Kraśnik, nawiązał kontakt w żołnierzami podziemia antykomunistycznego Mieczysławem Pruszkiewiczem ps. „Kędziorek” oraz Walerianem Tyrą ps. „Walerek”. Udzielał im schronienia oraz wyżywienia, spowiadał ich, razem słuchali audycji radia londyńskiego i Głosu Ameryki, informował ich na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej -  co w świetle ówczesnego prawa było surowo zabronione. Ks. Perskiewicz ofiarował im swą pomoc w wyrobieniu nowych metryk, które mogłyby umożliwić wyjazd partyzantom na Zachód. Omawiali również potrzebę budowy bunkra dla księdza, służącego za schronienie w chwili ewentualnego aresztowania księży.
Ks. Józef Perskiewicz został aresztowany w dn. 27.05.1951 r. oraz  oskarżony o współpracę z oddziałem „Kędziorka”. Od chwili zatrzymania przebywał w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Po procesie sądowym, został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 25.06.1952 r. na karę 8 lat więzienia z utratą praw na okres 3 lat i przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. Na mocy amnestii  w dn. 10.05.1956 r. pozostałą do odbycia karę darowano mu w całości. Zmarł w dn. 24.02.1972 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz