niedziela, 5 marca 2017

Ks. Stanisław JanuszKs. Stanisław Janusz, kapelan antykomunistycznego podziemia, urodził się 29.04.1897 r. w Domaradzu koło Brzozowa. W 1918 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie.


W 1946 r. ks. Janusz zaprzysiągł dwie osoby na wierność rządowi Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Zaprzysiągł również, na wierność gen. Władysławowi Andersowi, członków konspiracyjnej organizacji utworzonej przez Stanisława Kowalczyka. Wspierał miejscowych członków PSL. Podczas kolędy, zimą 1947 r., namawiał do głosowania na listę PSL w zbliżających się wyborach do sejmu ustawodawczego. W marcu 1947 r. złożył śluby w kościele Dominikanów w Gdańsku, zostając tercjarzem. Podczas zebrania Powiatowej  Rady Narodowej w Nidzicy w maju 1947 r. oskarżono go o podżeganie rolników do odmowy płacenia podatków, rzucanie klątw na partie polityczne, nakładania na parafian świadczeń rzeczowych i finansowych.
Ks. Janusz podczas kazania w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w 1947 r. mówił: „Nie myślcie, że was partia zbawi. Będą żałować ci, którzy teraz wiedzą, że robią zło przez przystąpienie do partii, ale może kiedy będą chcieli wystąpić – może być za późno (...) Nadchodzi prąd ze wschodu, który chce zniszczyć naszą religię, ale my powinniśmy stać na straży religii i nie dać się ponieść obcym prądom”.
W nocy z 2 na 3.12.1948 r. ks. Janusz został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP i uwięziony w siedzibie WUBP w Olsztynie. Poddany morderczemu śledztwu odmówił podpisania postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej.
Rozprawa ks. Janusza i jego współpracowników, toczyła się w sierpniu 1949 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Olsztynie. Prokurator oskarżył go o :
1) członkostwo WiN i działalność wywiadowczo-terrorystyczną wraz z Kowalczykiem w latach 1946 – 48;
2) przekazywanie w tym okresie tajnych danych z olsztyńskiego WUBP, uzyskanych od Nowaka, do zarządu wojewódzkiego PSL i do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w Warszawie;
3) nakłanianie w czerwcu 1946 Kowalczyka i innych do przechowywania broni palnej;
4) nakłanianie Kowalczyka i Rajkiewicza jesienią 1948 r. do zabójstwa sekretarza PPR w Łynie.
Podczas pierwszego dnia rozprawy ks. Janusz odwołał część zeznań złożonych w czasie śledztwa. Zaznaczył wówczas, że jest „duchowo i fizycznie bardzo wyczerpany”.
Komuniści nadali rozprawie charakter procesu pokazowego, a fałszywe relacje z jego przebiegu ukazały się w ówczesnej prasie. Pomimo, że proces wykazał bezpodstawność większości stawianych zarzutów, ks. Janusz został skazany na podwójną karę śmierci za próbę obalenia ustroju i szpiegostwo. Wniesiona przez adwokata skarga rewizyjna została przez Naczelny Sąd Wojskowy odrzucona. W uzasadnieniu napisano: „Skazany Janusz Stanisław, który chce się przedstawić jako prawdziwy demokrata, w rzeczywistości jest wrogiem Ludowego Państwa Polskiego, sprytnie maskującym swą zbrodniczą działalność. Jest on najbardziej inteligentnym spośród wszystkich skazanych. Miał duży wpływ na nich moralny i posiadał duży autorytet wśród nich. Działał w myśl wskazań Watykanu stojącego na usługach imperializmu”.
Prezydent Bolesław Bierut skorzystał jednak z prawa łaski i zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie. Ks. Janusz wyrok dożywocia odsiadywał kolejno w więzieniach w: Olsztynie, Barczewie, Rawiczu i Wronkach. 30.07.1952 r. trafił do szpitala więziennego we Wronkach.
Ks. Stanisław Janusz zmarł 27.10.1952 r. w więzieniu we Wronkach. Jako przyczynę zgonu podano w dokumentach raka wątroby.
W grudniu 1989 r. Izba Karna Sądu Najwyższego na wniosek ministra sprawiedliwości uniewinniła ks. Janusza od zarzucanych mu przestępstw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz