środa, 1 marca 2017

Ks. Stanisław Zieliński

ks. Stanisław Zieliński 
urodzony: 23 września 1911 r., Pełczyn 
zamordowany: 10 marca 1945 r., Kraśnik 
polski duchowny katolicki

Stanisław Zieliński urodził się jako najstarsze z siedmiorga dzieci Antoniego i Marianny z Czerniaków. W 1927 r. ukończył Szkołę Publiczną im. Hugo Kołłątaja w Lublinie i wstąpił do Wyższego Gimnazjum Biskupiego Męskiego w Lublinie (tzw. "Biskupiak"). Po jego ukończeniu ,w wieku 21 lat, wstąpił do Seminarium Duchownego również w Lublinie. Święcenia kapłańskie (20 czerwca 1937 r.) przyjął z rąk biskupa lubelskiego Mariana Fulmana. Po święceniach został wikariuszem w parafii Tarnogóra (od 28.08.1937 r.), a następnie przez dwa miesiące pełnił obowiązki wikariusza parafii w Krzczonowie (od 23.11.1940 r.)25 stycznia 1941 r. został mianowany prefektem etatowym w kraśnickich szkołach oraz rektorem Kościoła św. Ducha. Ksiądz Zieliński od momentu objęcia parafii zabrał się do remontu budynku kościoła, ratując świątynie przed zniszczeniem. W Kraśniku, podobnie jak w Tarnogórze i Krzczonowie,  niósł pomoc najuboższym, w tym celu stworzył m.in. jadłodajnię dla ubogich, kupował dla nich lekarstwa, zbierał odzież. Dla dzieci i młodzieży był przede wszystkim wychowawcą, wskazującym drogę, którą należy kroczyć bez względu na okoliczności. Najprawdopodobniej był także zaangażowany w działalność konspiracyjną. Wiadomo, że uczestniczył w partyzanckich pogrzebach.
Po zakończeniu wojny i wkroczeniu Armii Czerwonej ksiądz Stanisław Zieliński nadal aktywnie wypełniał swoje powołanie. Został członkiem Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Kraśniku. Kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniach Powiatowej Rady Narodowej, gdzie zabierał głos, apelując o pomoc dla biednych. Z działalnością w MRN związana jest sprawa zmiany nazwy ul. Józefa Piłsudskiego na ul. Partyzantów (oczywiście chodziło o partyzantkę komunistyczną). Sprzeciw  kapłana mógł być, bezpośrednią przyczyną jego zamordowania. Wzywany był na przesłuchania przez  UB. Nie przyniosły widocznie one oczekiwanego skutku, gdyż sobotę,10 marca 1945r., o godzinie 21.15, w jego mieszkaniu, w czasie  modlitwy, zjawili się dwaj mężczyźni i strzałem w głowę pozbawili go życia. Mieszkańcy Kraśnika od samego początku byli przekonani, że za tą zbrodnią stoi władza komunistyczna, a szczególnie funkcjonariusze kraśnickiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Ks. Stanisław Zieliński zakończył posługę mając 34 lata, w 8-mym  roku kapłaństwa.
„Gdy nam ciężko, idźmy pod krzyż. Tam znajdziemy otuchę, pociechę, wiarę zwycięstwo wielkich idei i wiarę w zmartwychwstanie. Amen.” To ostatnie słowa napisanego przez ks. Zielińskiego kazania, kazania, którego  nie zdążył wygłosić.
W roku 2006 ks. Stanisław Zieliński został ogłoszony przez Kurię Metropolitalną w Lublinie świadkiem wiary.


Opracowano na potrzeby gry na podstawie:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz