czwartek, 9 marca 2017

Ks. Stanisław Domański

Ks. Stanisław Domański
Urodzony: 10 maja 1914 r., Strzyżowice k/ Opatowa
Zmarły : 10 marca 1946 r., Starachowice
Ps.
„Cezary”
„Daj nam, Boże, Polskę nie białą i nie czerwoną, tylko biało-czerwoną, a nad nią orzeł w koronie i święty krzyż”
Stanisław  Domański pochodził z chłopskiej rodziny, miał dwójkę młodszego rodzeństwa. Po szkole powszechnej został uczniem gimnazjum Koedukacyjnego im. B. Głowackiego w Opatowie. Jego wielką pasją był sport -  zwłaszcza piłka nożna i siatkówka -  oraz harcerstwo. We wrześniu 1934 roku Stanisław zostaje klerykiem Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 11 czerwca 1939 r. otrzymuje  święcenia kapłańskie. Zostaje wysłany do Sienna (powiat iłżecki), do parafii św. Zygmunta, gdzie obejmuje obowiązki wikariusza. Już od początku wojny ks. Stanisław wygłaszał patriotyczne kazania, angażował się w działalność konspiracyjną. W 1941 roku wstąpił do ZWZ, przyjął pseudonim „Cezary” i został kapelanem ZWZ –AK okręgu Sienna. Prowadził mi. in. nasłuch radiowy, przewoził konspiracyjną korespondencję, rozprowadzał antyniemieckie ulotki. Jako kapelan zgrupowań partyzanckich okręgu iłżeckiego  brał  udział w akcji „Burza” – 1944 r. Za swą służbę kapłańską w czasie walki przeciw niemieckim okupantom  został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po demobilizacji wrócił do Sienna i obowiązków wikarego.
Ks. Stanisław miał świadomość zagrożenia płynącego ze strony Sowietów. Przestrzegał w kazaniach przed „czerwoną płachtą”. Nazywał on rzekome wyzwolenie „nową okupacją”. Na początku 1945 roku „Cezary” został zaprzysiężony na członka organizacji „Niepodległość” („Nie”), której centralne struktury podlegały generałowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”. W  maju 1945 r. zakłada Ruch Oporu Armii Krajowej- konspiracyjną organizację związaną z podziemiem poakowskim. Utrzymuje również kontakty z WiN. . Działalność oparta jest o walkę zbrojną i propagandę antykomunistyczną. Ks. Domański pracę  konspiracyjną łączy z funkcją wikarego i nauczyciela religii.  Od maja do grudnia 1945 roku Ruch Oporu AK dokonuje kilku udanych akcji jak rozbrojenie posterunków MO w Borii i Siennie.
ROAK zostaje rozpracowany przez UB. „Cezary” wraz z kilkoma współpracownikami udaje się na Śląsk. Jednak już w marcu 1946 roku powraca w rodzinne strony.9 marca 1946 roku ks. Domański wraz z Józefem Cieleckim i Władysławem Dmuchalskim zostają aresztowani podczas obławy urządzonej przez PUBP i MO w Eugeniowie. W trakcie wymiany ognia Dmuchalski ginie, a „Cezary” zostaje poważnie ranny.  Mimo odniesionych obrażeń, od razu przystąpiono do jego bardzo brutalnego „przesłuchania”. Ledwie żywy, skatowany „Cezary” zostaje przewieziony do szpitala w Starachowicach,  gdzie 10 marca umiera.
Po śmierci duchownego komuniści próbowali przypisać mu napad rabunkowy na Karola Łepeckiego, przynależność do NSZ i PSL.
Ksiądz Stanisław został pochowany 13 marca 1946 roku na cmentarzu w rodzinnych Strzyżowicach.

Opracowano na potrzeby gry na podstawie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz