czwartek, 26 marca 2015

Fotki - cz. I


A teraz wspomnienia z tegorocznej gry miejskiej

TRASA


ZAPROSZENIE


Zapraszamy za rok !!! 

W IV edycji gry miejskiej będziemy chcieli uczcić kobiety zaangażowane w drugą konspirację.

Będą odrębne kategorie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

PODSUMOWANIE


I miejsce - Bursa Szkolna nr 2, ul. Dolna Panny Marii 65

II miejsce - IX LO im. M. Kopernika, ul. Andrzeja Struga 6

III miejsce - ZS nr 3, ul. Wyścigowa 31

III miejsce - VI LO im. Hugona Kołłątaja, ul Mickiewicza 36

IV miejsce - SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła, ul. Lucyny Herc 4

V miejsce - SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej, ul. Wyścigowa 31

VI miejsce - Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51Dziękujemy Nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do gry i z dużym zaangażowaniem wzięli w niej udział.


PODZIĘKOWANIA

 Dziękujemy Wszystkim 
Patronom, Fundatorom Nagród, Sponsorom, Partnerom
za wielkie serce okazane młodzieży
oraz bezcenną pomoc
przy organizacji
III edycji edukacyjnej gry miejskiej

"Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni",
propagującej patriotyczne postawy Polaków
wobec Polski - swojej Ojczyzny.

Dzięki Państwu zaangażowaniu
mogliśmy dołożyć cegiełkę
do dzieła budowania
historycznie świadomego i niezależnego
narodu polskiego,
troszczącego się o niepodległą Rzeczpospolitą Polską.

Mamy nadzieję
na przyszłą owocną współpracę
przy podejmowaniu
naszych kolejnych edukacyjnych inicjatyw.


Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Organizatorzy
Lublin, 24 marca 2015 roku


Patroni-Fundatorzy nagród-Sponsorzy-Partnerzyśroda, 25 marca 2015

Dochówek szczątków ostatniego partyzanta RPDochówek szczątków ostatniego partyzanta RP

Uroczystości dochowania szczątków (czaszki) ostatniego partyzanta RP, żołnierza drugiej konspiracji niepodległościowej, śp. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, „Lalek” odbędą się w czwartek 26 marca br. w Lublinie i w Piaskach. Rozpoczną się one o godz. 10.00 Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej. Po czym nastąpi przejazd na cmentarz parafialny w Piaskach, gdzie odbędzie się ceremonia dochówku urny ze szczątkami śp. sierż. Józefa Franczaka.  Wraz z jego rodziną w uroczystości weźmie udział Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Stanisław Ciechanowski, przedstawiciele innych instytucji rządowych i samorządowych, kombatanci z różnych stron Polski, młodzież. Oprawę zapewni wojskowa asysta honorowa z Dowództwa Garnizonu Warszawa.
O godz. 14.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Stefczyka 3B w Lublinie, po powrocie z Piask, odbędzie się okolicznościowe spotkanie z weteranami, podczas którego  minister Ciechanowski wręczy grupie wyróżnionych Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale Pro Patria. Przewidziana jest także otwarta dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania będą mogli wyrazić swoją opinię w sprawach kombatanckich oraz zadawać pytania ministrowi Ciechanowskiemu.
Józef Franczak, urodził się 17 marca 1918 r. w Kozicach Górnych, gmina Piaski, ukończył szkołę podoficerów żandarmerii w Grudziądzu, służył w garnizonie w Równem, uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. na Kresach Wschodnich, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli. Po udanej ucieczce i powrocie w rodzinne strony włączył się do pracy konspiracyjnej w szeregach  Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1944 r. został wcielony do II Armii WP. Wiedząc o aresztowaniach i mordowaniu byłych żołnierzy AK na Uroczysku Baran koło Kąkolewnicy, gdzie stacjonował jego oddział, zdecydował się na ucieczkę. Początkowo ukrywał się na zachodzie Polski, zrezygnował jednak z możliwości z emigracji na Zachód. Powrócił w rodzinne strony i włączył się do zbrojnego podziemia niepodległościowego, zwanego także drugą konspiracją. Dowodził patrolem w oddziale WiN kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Po śmierci swoich dowódców i kolegów z podziemia niepodległościowego, w wyniku walk i denuncjacji agentów komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa, ukrywał się samotnie. 21 października 1963 r. został otoczony, w wyniku zdrady, przez oddział ZOMO w Majdanie Kozic Górnych. Zginął z ran postrzałowych próbując wydostać się z okrążenia. Potajemnie pochowany przez służby bezpieczeństwa, po uprzednim odcięciu mu głowy, w zbiorowej mogile podobnych mu Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Po 20 latach rodzina otrzymała zgodę na przeniesienie szczątków do grobu rodzinnego w Piaskach. W styczniu 2015 r. śledczy lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli czaszkę Józefa Franczaka w zbiorach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie działając w porozumieniu z rodziną ostatniego partyzanta RP zorganizował uroczystość dochówku jego szczątków (czaszki), która odbędzie się  26 marca 2015 r. w Lublinie i w Piaskach.